Ik ben consument
Al meer dan 170 projecten in exploitatie en beheer

Oplevering technische ruimte Hogekwartier Veld 6

De technische ruimte van Hogekwartier Veld 6 in Amersfoort wordt binnenkort door Kersten Techniek B.V. aan Vaanster Energie opgeleverd. Alle 165 appartementen van de woontorens Castalia en Kalliope worden door de WKO installatie voorzien van duurzaam opgewekte warmte, koude en verwarming van tapwater.
Kersten Techniek heeft de WKO installatie ontworpen, geïnstalleerd en gaat voor Vaanster het onderhoud voor minimaal de aankomende twee jaar verzorgen. In hun werkplaats is de installatie geprefabriceerd. De installatie is in delen voorbereid en op locatie aangesloten.

Kenmerken van de WKO installatie:
– 5-pijps systeem
– Eén monobron van 40 m3 /h
– Prefab gebouwd
– Op afstand uitleesbare meters en sensoren

Vaanster bedankt Kersten Techniek voor de prettige samenwerking tijdens dit project en we zien uit naar een even goede samenwerking voor onze andere gezamenlijke projecten.
Foto via Kersten Techniek B.V.

Ga terug naar overzicht

Realisatie pv-installaties door Vaanster

 De duurzame warmte en koude die Vaanster levert is een vorm van hernieuwbare energie. Voor het verkrijgen van die duurzame warmte en koude is een energieopwekkinginstallatie (afgekort: EOI) nodig, zoals een WKO installatie. De elektriciteit voor een EOI kan ook worden opgewekt uit hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, ook wel ‘pv-panelen’ genoemd. Sinds een aantal jaar realiseert Vaanster ook gebouw gebonden pv-installaties. De duurzame energie die hiermee wordt opgewekt, wordt benut voor de EOI.

Momenteel heeft Vaanster 400 kilowattpiek (kWp) aan pv-installaties in eigendom. Omgerekend zijn dit ongeveer 1100 zonnepanelen. Die leveren duurzame elektriciteit, verkregen door het schijnen van de zon. Duurzaamheid is één van de drijfveren van Vaanster en uitbreiding van pv-installaties is dan ook een logische keuze. Binnen de huidige projecten tot het eind van 2023 neemt Vaanster ruim 4600 kiloWattpiek in eigendom. Dat is 11 keer meer dan het huidige vermogen en staat ongeveer gelijk aan 12.600 zonnepanelen. Die groei in omvang is enorm en dat is hard nodig om een energieneutraal Nederland in 2050 te bereiken.

Rendement
De factor duurzaamheid reikt bij Vaanster dus verder dan warmte en koude uit hernieuwbare energie benutten voor het verwarmen of koelen van woningen. Een andere belangrijke duurzaamheidsfactor is de impact op het milieu van het ontwikkelen van pv-installaties en het omzettingsrendement van zonne-energie naar elektriciteit. Hoe hoger het rendement, des te beter de balans tussen de energie die het kost om de panelen te ontwikkelen en de energie die de panelen opbrengen. Vaanster kijkt voortdurend naar ‘hogere rendementen panelen’ en het toepassen hiervan.

Verduurzamen van Nederland
Zonnepanelen zijn niet alleen van grote toegevoegde waarde voor de energieopwekkinginstallaties van Vaanster, maar ook in het verduurzamen van Nederland. Elke keuze die bijdraagt aan de transitie naar het volledig gebruik van duurzame, hernieuwbare energie is een stap in de goede richting. ‘Verduurzamen van Nederland’ is de opdracht die Vaanster zichzelf oplegt en waar wij ons dagelijks actief voor inzetten.

Heeft u vragen over de realisatie van pv-installaties? Neemt u dan contact met ons, klik hier voor contactinformatie. We vertellen er graag meer over.

Ga terug naar overzicht

Plaatsing warmtepompen IWP projecten

Vaanster realiseert en exploiteert niet alleen collectieve systemen voor de opwekking van duurzame energie, maar ook individuele systemen.
In 2021 hebben we al meer dan 300 individuele systemen gerealiseerd en in 2021-2022 worden er maar liefst 492 gerealiseerd. Bij een aantal van deze projecten worden momenteel de warmtepompen geïnstalleerd.

In Middelharnis is de bouw van Dock187 fase 4 in volle gang. 17 woningen worden hier voorzien van een individuele warmtepomp en zonnepanelen. Vorig jaar zijn in fase 3 al 21 woningen opgeleverd. In opdracht van Gebroeders Blokland.

De 46 woningen Atlantaborg in Hoogezand zijn eveneens voorzien van individuele warmtepompen. Ook daar leveren zonnepanelen o.a. stroom voor de warmtepomp. Vaanster heeft via Geveke de opdracht hiervoor ontvangen.

In Amsterdam Sloterdijk worden 32 woningen met een individuele warmtepomp aangesloten op een collectief bronnet. Ook worden er zonnepanelen geïnstalleerd die o.a. stroom opleveren voor de warmtepomp. In opdracht van BUILDING4YOU.

In het zuiden van het land, in Terneuzen, is de Kampanje met 26 woningen ook voorzien van warmtepompen. De woningen worden in de zomer van 2021 opgeleverd. In opdracht van Aannemersbedrijf Van der Poel B.V..

Ga terug naar overzicht

Duurzame WKO installatie Olympiade in Amstelveen

Athene, Chamonix, Rome, Londen, Helsinki, Grenoble & Barcelona: zeven Olympische steden. De zeven duurzame woongebouwen van Olympiade in Gemeente Amstelveen krijgen de namen van deze steden. Het is een verwijzing naar de sportieve omgeving. Olympiade wordt gebouwd aan een sportpark en er is volop ruimte om te sporten in de nabijgelegen natuurgebieden. De bouw van Olympiade gaat dit jaar van start.

Vaanster heeft de opdracht ontvangen voor de ontwikkeling van een duurzame WKO installatie en gaat hiermee warmte, koude en verwarming van tapwater leveren aan alle 552 appartementen. Hiervan gaan er 194 in de verkoop, de overige woningen zijn bestemd voor sociale huur en huur in de vrije sector. Op het dak van alle zeven woongebouwen worden zonnepanelen geplaatst en geëxploiteerd. Alle woningen worden duurzaam verwarmd en gekoeld door middel een vloerverwarmingssysteem. Of het nu gaat om een royaal penthouse of een compact tweekamerappartement, het wooncomfort zal in alle woningen hoog zijn.

In Q2 2021 wordt verwacht van start te gaan met de bouw van Olympiade. De verwachte oplevering van de appartementen is medio 2023. Vaanster is trots een bijdrage te mogen leveren aan dit sportieve, duurzame en omvangrijke project.  

In samenwerking met: Vastbouw Groep, Koopmans Bouwgroep B.V. en Provast.

Ga terug naar overzicht

Benelux901

Tegenover Park Transwijk in Utrecht start in 2022 de bouw van een appartementencomplex: Benelux901. Er worden 199 middenhuur appartementen gerealiseerd waar in Utrecht grote behoefte aan is. Op de begane grond komen diverse publiek- en wijkgerichte functies. De invulling hiervan staat nog niet vast en wijkbewoners van Kanaleneiland – waar de Benelux901 wordt gebouwd – worden betrokken bij deze keuze.

Vaanster heeft de opdracht ontvangen voor de realisatie van een duurzame EQw installatie en gaat daarmee warmte, koude en verwarming van tapwater leveren aan alle appartementen.

De Benelux 901 wordt nu al met recht ‘een gebouw waar Kanaleneiland trots op mag zijn’ genoemd. Vaanster is dan ook trots om hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Ga terug naar overzicht

372 duurzame woningen in ’t Groene Wold in Oosterwold

Tussen Almere en Zeewolde verrijst een nieuwe woonwijk: ’t Groene Wold in Oosterwold. De bouw van deze duurzaam te bouwen wijk is inmiddels gestart. Er worden 372 woningen gerealiseerd die gefaseerd opgeleverd worden.
Vaanster levert in opdracht van Vastbouw Groep de EOI (EnergieOpwekkingsInstallatie) die per woning bestaat uit:
· LWP (lucht-water warmtepomp)
· 12 zonnepanelen
De zonnepanelen voorzien een (groot) deel van de energiebehoefte van de woningen en worden door Masters in Solar geleverd en geïnstalleerd. De warmtepomp van Daikin Nederland wordt door Schouten Hazerswoude B.V. geïnstalleerd.
Voor een periode van 10 jaar exploiteert Vaanster voor 292 van de 372 woningen de warmtepomp en zonnepanelen. Hierdoor hebben bewoners voor die periode geen omkijken naar onderhoud en reparatie.
De geschatte oplevering van de eerste woningen is medio juni/begin juli 2021. Vaanster is blij te mogen bijdragen aan dit omvangrijke en mooie project in de Flevopolder.

Ga terug naar overzicht

De Annenborch en het Hofgebouw in Rosmalen: van beheer naar exploitatie

Vanaf begin dit jaar heeft Vaanster de WKO installatie van De Annenborch en het Hofgebouw in Rosmalen overgenomen van Woonstichting JOOST. De installatie was vanaf 1 januari 2019 al in beheer bij Vaanster. Woonstichting JOOST kan zich met deze overname volledig op haar kerntaak richten: “zorgdragen voor een fijne woonomgeving”. Exploitatie van een WKO installatie vereist specialistische kennis die Vaanster in huis heeft.


In de Annenborch en het Hofgebouw bevinden zich in totaal 170 woningen, een zorginstelling en enkele zakelijke afnemers.
Aan alle aansluitingen wordt warmte, koude en verwarming van tapwater geleverd.
Vaanster bedankt Woonstichting JOOST voor het gestelde vertrouwen voor de overname van de WKO installatie.

Ga terug naar overzicht

BENG: een nieuwe manier van werken

Er zijn andere eisen om nieuwe woningen en gebouwen (bijna) energieneutraal zuinig te maken. Daarnaast is er een eis om risico op oververhitting in de zomer te beperken. Alle nieuwbouw moet per 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutraal Gebouwen (afgekort: BENG) voldoen.

Het nieuwe EQw systeem van Vaanster sluit naadloos op deze eisen aan evenals onze WKO systemen. Het beperken van het fossiel energiegebruik en het benutten van hernieuwbare energie wordt gerealiseerd door deze duurzame energiesystemen. Al jaren zetten we energie die er al is – uit de lucht of uit de bodem – in voor het duurzaam verwarmen en koelen van woningen.

Ook in 2021 zet Vaanster zich samen met alle professionals in de nieuwbouw in voor het terugdringen van de CO2 uitstoot van nieuwe en bestaande gebouwen.

 

Ga terug naar overzicht

Nieuwe collega’s bij sales & ontwikkeling

Het salesteam en het ontwikkelingsteam hebben sinds enige tijd versterking gevonden. Beide collega’s stellen zich graag hieronder aan u voor.

Bouke Bootsma

Na anderhalf jaar keer ik terug op het nest bij Vaanster en wat is er veel veranderd! Een hoop nieuwe collega’s, een hoge mate professionaliteit op vele vlakken en een totaal ander kantoor. Wat hetzelfde is gebleven, is de gezelligheid, collegialiteit en de moeite die wordt genomen om het Nederlands vastgoed te verduurzamen.

In 2019 heb ik voor een avontuur in het buitenland afscheid genomen bij Vaanster. Mijn tijd in Kenia is een fantastisch ervaring geweest en ik ben mooie herinneringen rijker. Eenmaal terug in Nederland heb ik weer contact gezocht met mijn oudcollega’s bij Vaanster. Met veel plezier besloot ik om hier weer aan de slag te gaan. De ervaring die ik heb opgedaan bij Asset Management ga ik nu inzetten in het ontwikkelingsteam als projectmanager.

Robin van den Heuvel

Mijn naam is Robin van den Heuvel en sinds enige tijd ben ik werkzaam als ontwikkelaar bij Vaanster. De branche van duurzame warmte en koude waarin Vaanster actief is, was compleet nieuw voor mij. In de afgelopen tijd heb ik hier veel over geleerd en merk ik dat deze innovatieve branche mij erg aanspreekt.

Hiervoor heb ik diverse commerciële functies vervuld binnen de media. Met de tijd kwam ik erachter dat die wereld steeds minder aansloot op mijn overtuigingen. Ik besloot op zoek te gaan naar een andere baan bij een bedrijf met een sterke focus op duurzaamheid. In mijn zoektocht kwam ik deze functie bij Vaanster op het spoor. Hier komt samen wat ik graag doe en wat ik belangrijk vind.

Met veel plezier werk bij Vaanster. Wat mij opvalt zijn de korte lijnen binnen het bedrijf. Er kan snel worden geschakeld en de sfeer is erg goed.

Ga terug naar overzicht

Kamstrup en Vaanster: een logische volgende stap

Raamovereenkomst is basis voor partnerschap tussen onafhankelijke beheerder van duurzame energiesystemen en leverancier van smart metering oplossingen.

“We kennen elkaar nu al een aantal jaren en dit was een logische volgende stap.”

Ronnie Startman, Sales Manager bij Kamstrup in Nederland is bijzonder content met het partnerschap dat Vaanster en Kamstrup nu aangaan. Vaanster is een leidende onafhankelijke investeerder in duurzame energiesystemen, gevestigd in Bilthoven. Zij financieren en exploiteren duurzame energiesystemen voor vastgoedprojecten in heel Nederland. Beide bedrijven verwachten sterk te profiteren van deze samenwerking.

Een voordeel is de hechtere relatie. De komende jaren zal Vaanster energiesystemen ontwikkelen voor meer dan 10.000 nieuwe woningen die voorzien worden van duurzame warmte en koude. Dit is mogelijk doordat Vaanster herinvesteert in nieuwe projecten, waardoor het bedrijf onafhankelijk blijft en continu door kan groeien. De projecten van Vaanster variëren van 60 tot meer dan 1.000 aansluitingen, een segment waarin Kamstrups automatische datacollectie-oplossing READy ook zeer effectief voor ingezet wordt.

Vaanster investeert in systemen voor gebiedsontwikkeling en focust op het ontwikkelen van slimme energiesystemen voor gebouwen. De aankomende drie jaar zal Kamstrup MULTICAL® 403 warmtemeters en op afstand uitleesbare systemen leveren aan een belangrijk deel van de nieuwe woningen waaraan Vaanster warmte en/of koude levert. “De samenwerking betekent meer en meer betrouwbare inzichten in de energieprestatie van de warmteproductie-installaties. Kamstrup is een betrouwbare partner waarmee we de komende jaren kunnen groeien” zegt Anton Westerhof, Project Manager bij Vaanster.

Kamstrup biedt een complete productportfolio voor nieuwbouwprojecten waar bedrijven duurzame energie leveren met efficiënt management. Naast meters voor appartementen, huishoudens, commercie en de infrastructuur om meetwaarden door te geven, zal Kamstrup ook grotere meters leveren voor het installatie- en productiedeel van gebouwen. “We gebruiken de grotere energiemeters om warmtecentrales te optimaliseren en eventuele problemen op tijd op te lossen. En verbruiksdata worden eenduidig verwerkt en zijn AVG-proof”, aldus Anton Westerhof.

Een ander voordeel van de samenwerking is dat projectmanagers van beide bedrijven in staat zijn al in de vroegste planningsfase van projecten zaken af te stemmen, wat sterk zal bijdragen aan het succesvol uitrollen van het project. En dat is belangrijk voor een oplossing die jaren zal blijven bestaan. Vaanster investeert in projecten met een positieve impact op het verduurzamen van Nederland en met een actieve bijdrage aan het verminderen van CO2-emissies. Het nieuwe partnerschap tussen de twee bedrijven draagt bij aan dit doel; het verbetert diensten voor hun afnemers en stelt hen in staat bewoners meer inzicht te bieden in hun energieverbruik. Met deze informatie helpen zij bewoners met duurzaam gebruik van energie.

Ga terug naar overzicht